Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.

Dit bestuur houdt zich bezig met  fondswerving (collecten, donaties, sponsoring).

 

KvK - Gooi-, Eem- en Flevoland - 32111622 

Bankrekeningnr: NL78 RABO 0337 8183 20

 

vriendenvanREMOVETHIS@ANDTHIShospicenijkerk.nl

 

Deze stichting is als ANBI aangemerkt

Wie is wie?

 

Van links naar rechts: 

Marius van Nieuwenhuizen - penningmeester

Koos Nelemans - algemeen lid

Pauline Noort-Rietveld - algemeen lid

Hib de Graaf - voorzitter

Willem Koelewijn - algemeen lid / vice voorzitter

Agnes Zwaan-Beekhuis - secretaris