Eenmalige gift

U kunt het hospice steunen met een eenmalig gift. In de afgelopen jaren mochten we prachtige bijdragen ontvangen naar aanleiding van bijvoorbeeld huwelijks- en bedrijfsjubilea. Alle giften worden zeer gewaardeerd.

Het bankrekeningnr: NL78 RABO 0337 8183 20

Donateur worden

Als donateur steunt u het hospice structureel, door toe te zeggen periodiek een door u zelf te bepalen bedrag over te maken.

Club van 100

Als lid van de Club van 100 zegt u toe om gedurende zeven jaar, jaarlijks een bedrag van € 100,-- (of meer) te doneren.

Schenking

Via een met u op te stellen notariële acte (bewaard door de notaris) laat u vastleggen dat u jaarlijks een schenking aan het hospice doet voor een vastgesteld aantal jaren (minimaal 5 jaar). Door deze manier van schenken, kunt u gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Uw notaris kan u meer over de verschillende mogelijkheden vertellen.

Legaat

U kunt de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken begunstigen in uw testament via een legaat: een specifiek omschreven bedrag of (onroerend) goed. Uw notaris kan u meer over de verschillende mogelijkheden vertellen.

Voor meer vragen of hulp, stuur een email

Het hospice maakt gebruik van notariskantoor van den Bos te Nijkerk. Indien u de notariële acte door dit notariskantoor laat opstellen en afhandelen is dat voor u kosteloos