‘Vrijwilliger op afstand
en van dichtbij

‘Vrijwilliger op afstand
en van dichtbij

Evert (voorzitter bestuur)

Van ICT naar voorzitter hospice

Mijn vader lag in het jaar 2000 enkele dagen in het hospice en in die paar dagen hebben wij als familie de geweldige warmte en goede zorgen mogen ervaren die in het hospice, toen nog binnen verpleeghuis Arkemheen, werd gegeven. Toen ik in november 2016 werd gevraagd als voorzitter van Stichting Hospice Nijkerk e.o. was dat mede de reden dat ik daarop, zonder enige bedenktijd, gelijk positief heb gereageerd.

Ik was net een jaar met vervroegd pensioen toen dit onverwacht op mijn pad kwam en ik had nog wel wat tijd beschikbaar. Mijn hele werkzame leven heb ik in de ICT gewerkt. Het was daarom best wel bijzonder om voorzitter te worden van een zorgstichting. Ik had geen ervaring in de zorg, althans niet op het gebied van verpleging en verzorging en al helemaal niet op het gebied van de palliatieve zorg anders dan wat ik had gezien in die paar dagen dat mijn vader in het hospice lag. Overigens was ik wel met diverse zorginstanties in aanraking geweest omdat onze beide kinderen, door ons uit Nederland geadopteerd, een rugzak hadden en door de jaren heen veel zorg nodig hadden van diverse instanties.

 

Verschillende disciplines

En zo werd ik vrijwilliger met als taak voorzitter in een bestuur dat bestaat uit vijf leden. Naast de voorzitter zijn dat de secretaris, de penningmeester, een bestuurslid die de zorg in zijn portefeuille heeft en een bestuurslid die de facilitaire zaken (alles wat met het gebouw te maken heeft) behartigt. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die zijn aangesteld als bestuursondersteuner. Zij adviseren / helpen het bestuur op bepaalde deelgebieden b.v. op het gebied van het MJOP (Meer Jaren OnderhoudsPlan).

De dagelijkse leiding van het hospice ligt bij de coördinatoren en daarom is bij iedere bestuursvergadering ook de algemeen coördinator aanwezig als adviseur van het bestuur. Sinds mijn aantreden als voorzitter zijn er drie bestuurswisselingen geweest. Het is fijn te merken dat we er telkens weer in slagen fijne en voor hun taak bekwame bestuursleden te kunnen aantrekken. Ik ben nu bijna vijf jaar bestuurslid en mag bij gezondheid nog vier jaar verder. Na negen jaar is het statutair verplicht om terug te treden, maar daar denk ik nu nog niet aan.

Huisvesting en renovatie

Vanaf het moment van aantreden is huisvesting een belangrijk onderwerp geweest in onze vergaderingen. Het pand waarin het hospice is gehuisvest is een prachtig centraal gelegen pand en bekend in heel Nijkerk en omstreken. Maar het is ook een oud pand en niet erg duurzaam en bovendien een monument waar niet alles mogelijk is. Een tijd lang hebben we ons beziggehouden met huisvesting in de toekomst. Daarbij kwamen diverse opties aan bod zoals nieuwbouw, verhuizen naar een ander bestaand pand of verbouw /renovatie van het huidige pand. Het was best lastig hierbij de juiste afwegingen te maken. Uiteindelijk is in 2020 besloten in het huidige pand te blijven en dit uit te breiden, te verduurzamen en te renoveren.

 

Professionele organisatie

Het hospice in Nijkerk is een fantastische organisatie. En inmiddels ook uitgegroeid tot een professionele organisatie om voor te werken. Naast de coördinatoren, de administratief medewerker en de verpleegkundigen zijn er ruim 110 vrijwilligers actief. Geweldig om te ervaren dat er zovelen zijn die zich belangeloos inzetten voor onze gasten in de laatste fase van hun aardse leven. En wat is het mooi om op deze wijze in de praktijk te laten zien wat het betekent om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als bestuur zijn we enorm blij en dankbaar voor allen die bij het hospice betrokken zijn en vooral ook voor alle vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een hospice niet bestaan.
Ook blij zijn we met de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. die zorgdragen voor de nodige fondsen. Dat is noodzakelijk omdat lang niet alles door de overheid en / of zorgverzekeringen wordt vergoed.

Steun Nijkerk en omgeving

Het is ook erg bemoedigend om te merken dat het hospice door de samenleving in Nijkerk op een geweldige wijze wordt gewaardeerd, gesteund en gedragen. Overigens niet alleen door de inwoners van Nijkerk maar ook door die van Bunschoten-Spakenburg, Hoevelaken, Putten en Zeewolde. Dat geeft mij voortdurend energie om met dit werk door te gaan. Het werk voor het hospice heeft mij als vrijwilliger in het bestuur ook opgeleverd dat mijn netwerk is verbreed.

 

Oriëntatie in de dagelijkse praktijk

Als bestuur opereer je wat op afstand van de dagelijkse praktijk in het hospice. Daarom liep ik naast het werk in het bestuur vanaf het moment dat ik als voorzitter aantrad vier keer per jaar mee met de vrijwilligers. Om zo het werk in het hospice op de werkvloer van dichtbij mee te maken. Dan maak je ook wel bijzondere dingen mee!

Zoals die keer dat wij een meneer op de postoel hebben gezet. Daarna bleek dat hij naast de pot had gepist. Onze fout natuurlijk omdat we niet goed hadden opgelet. Dweilen en opruimen is dan de remedie. Of die keer dat ik een mevrouw die in haar allerlaatste fase was mocht helpen wassen / verfrissen. Ook dat is een ervaring die ik niet zo snel vergeet. En dan die meneer die erg emotioneel en verdrietig was omdat zijn kinderen niet bij hem op bezoek wilden komen. Best triest, maar wel fijn om er dan even voor zo iemand te kunnen zijn en wat steun te bieden.

Nadat een gast is overleden meehelpen om de betreffende kamer helemaal schoon te maken en te ontsmetten is gewoon hard werken! Dat hoort ook bij het werk in het hospice.
Helaas heb ik in het laatste anderhalf jaar vanwege COVID-19 niet meer met de vrijwilligers een dienst kunnen meedraaien. Maar ik hoop dit in toekomst wel weer op te pakken.

'Het is ook erg bemoedigend om te merken dat het hospice door de samenleving in Nijkerk op een geweldige wijze wordt gewaardeerd, gesteund en gedragen. Dat geeft mij voortdurend energie om met dit werk door te gaan.'

Evert