Het hospice is
een geweldige
‘hulpinstantie’

Het hospice is
een geweldige
‘hulpinstantie’

Peter (voorzitter SVHN)

Of je nu één jaar bent (zoals mijn kleindochter Marlou) of 66 (zoals ikzelf) of 28 (zoals hospice Nijkerk), alles heeft te maken met het leven. Eén van de zekerheden van het leven is dat het een keer eindigt. Bij die levensbeëindiging kan het hospice voor Nijkerk en omgeving in veel gevallen een geweldige ‘hulpinstantie’ zijn. Zo’n 75 mensen worden jaarlijks bij een naderend levenseinde professioneel en liefdevol in het hospice verzorgd. En daar komt veel bij kijken. Hiervoor is er o.a. een Stichting Hospice Nijkerk en een Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk.

Van de Stichting Vrienden ben ik vanaf medio 2020 voorzitter. Toen ik hiervoor werd benaderd, heb ik niet lang hoeven nadenken en ermee ingestemd die taak op me te nemen. Het hospice is immers een prachtig doel om je als vrijwilliger voor in te zetten.

In een bestuur van vijf personen bespreken we regelmatig hoe we het werven van inkomsten voor het hospice zo goed mogelijk kunnen organiseren. Daartoe hebben we natuurlijk contact met het bestuur van de andere Stichting en de in het hospice werkzame coördinatoren. We regelen de huis-aan-huiscollecten en onderhouden contacten met donateurs en diaconieën van kerken. We richten ons daarbij op de vier gemeenten in ons zorggebied, t.w. Bunschoten/Spakenburg, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Ook werken we mee aan nieuwsberichten, bedoeld om het hospice zo optimaal mogelijk onder de aandacht te brengen van inwoners en bedrijven.

Het is hartverwarmend en tevens motiverend om mooie resultaten met elkaar te kunnen bereiken. Ik noem bijvoorbeeld:
•  de geweldige opbrengsten van de huis-aan-huiscollecten in Bunschoten/Spakenburg en Nijkerk
•  iemand viert zijn/haar verjaardag en in plaats van zelf cadeaus te ontvangen, krijgen wij een gift van € 300
•  spontane giften van € 500 en € 2.500, geschonken door bedrijven
•  een zorgmedewerker geeft haar zorgbonus van € 500 aan het hospice

Per jaar draagt de vriendenstichting € 50.000 bij aan de exploitatie van het hospice. Daarnaast sparen we voor grote investeringen, zoals de ver-/nieuwbouw 2021/2022.

Het is voor mij fijn om hier een bijdrage aan te mogen leveren. De nieuwe en leuke contacten met andere vrijwilligers spelen daarbij natuurlijk ook een rol. Veel in het leven draait immers om die ander. Of zoals Jules Deelder dat ooit treffend zei:

'De omgeving van de mens is de medemens!'

Jules Deelder