Er is een basis van
gelijkwaardigheid
en vertrouwen

Er is een basis van
gelijkwaardigheid
en vertrouwen

Het verhaal van Rita (zorgvrijwilliger)

Soms komt er gewoon iets op je pad en heb je het gevoel dat je daar iets mee moet doen. Is het voorbestemd of toeval ? Hoe het ook zij, je wordt vrijwilliger omdat iets of iemand je aan het hart gaat, omdat je iets wilt toevoegen en je daarvoor wilt inzetten.

In mijn geval was het een oproep in het plaatselijke weekblad waarin zorgvrijwilligers werden gevraagd voor het Hospice.
Al ‘op leeftijd’ maar nog vitaal van lichaam en geest, zag ik een mooie kans om nog een zinvolle invulling te geven aan mijn bestaan en waagde ik de stap om te solliciteren. Nog iedere dag ben ik dankbaar voor die stap en wat het mij heeft gebracht.

Het voelt zo goed om deel te mogen uitmaken van een team van bevlogen collega’s met een warm hart voor mensen in hun laatste levensfase. Een huis zonder hiërarchie, zonder rangen en standen waarin een groot team met dezelfde doelstelling; het beste van jezelf geven, ieder met zijn of haar eigen talenten. Je gaat een verbinding aan op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Het is een keuze om vrijblijvend om te zetten in vrijwillig waarbij je veel geeft maar ook heel veel ontvangt.

Voor mij betekent het steeds zoeken naar verbinding door met respect, warmte en compassie te kijken, te luisteren en betrokkenheid te tonen. Ik noem het ‘kijken met je hart en luisteren met je ogen’. Soms zie je dan ook datgene wat niet wordt gezegd. Het geeft intens veel voldoening als mensen in hun meest kwetsbare ‘zijn’ jou steeds dichter bij hun gevoel laten komen en je ervaren mag dat jouw toewijding er toe doet. Dat is een geschenk.

‘Vrij-blijvend wordt vrij-willig
Geven wordt ontvangen
Toewijding wordt geschenk
Delen word rijkdom’

 

De vroege diensten vind ik het fijnst, misschien door mijn zorgachtergrond. Daarin kan ik vooral mijn aandacht en zorg schenken en dat is wat ik graag doe.
Juist tijdens de lichamelijke verzorging zijn mensen vaak zo kwetsbaar. Al doende ontstaan regelmatig mooie gesprekken. Gelukkig wordt er ook vaak gelachen want ook humor wordt dikwijls gedeeld en gewaardeerd.
Het is zo mooi dat er ruimte en tijd kan worden gemaakt om te ontdekken waarmee je het laatste stukje leven van mensen op een waardevolle manier nog wat aangenamer kunt maken.

 

Verhalen

Dan denk ik aan die mevrouw die nog enorm kon genieten van een met veel zorg gemaakt ontbijtje. Terwijl ze dat nuttigde, wilde ze graag kijken en luisteren naar Dvd’s die ik voor haar gemaakt had met talloze vogels en hun gezang. Elke dag opnieuw genoot ze daar van.

Ook heel mooi was een mailtje van een nabestaande die mij vroeg de muziek te willen sturen die ik vaak draaide voor haar moeder in haar laatste dagen en waar haar moeder zo rustig van werd. Ze wilden die muziek gebruiken tijdens de uitvaartdienst.

En ook denk ik aan die nog vrij jonge vrouw die het fijn vond om tijdens de verzorging ’s morgens de speciaal voor haar gemaakte muziek te horen waaruit ook weer verbinding ontstond. Vaak zonder veel woorden maar met een gedeeld gevoel. Dat is dikwijls zo bijzonder: het kunnen aanvoelen van wat er in iemand om kan gaan. Als dat blijkt te kloppen, dan ontstaat er iets heel speciaals, een band, een wederzijds vertrouwen en respect. Enige eigen levenservaring kan daarbij enorm helpen.

 

Samen

Ik heb geleerd dat het ook zinvol is om je bewust te zijn van je eigen eindigheid en daarvoor hoef je niet heel oud of ziek te zijn.
Het komt er vooral op neer om telkens opnieuw je best te doen om de ander met een open, niet oordelende houding te benaderen en oprechte en liefdevolle aandacht te schenken.

Heel fijn is het dat de vrijwilligers zelf hun diensten kunnen inroosteren. Zo kun je de diensten doen die bij je passen en waarin jouw talenten het beste tot uiting komen. Dat is fijn voor de vrijwilliger én voor de gasten die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Je doet het samen en als je met elkaar een sfeer kunt creëren waarin de gast zich veilig en begrepen voelt, dan wordt samen delen en zorgen rijkdom!

Voor onze gasten wil ik mij vrij maken en mijn tijd delen, wil ik aandacht en zorg schenken. Ik mag naar hun verhalen luisteren en een klein stukje meelopen in hun laatste levensdagen. Een dankbaar gevoel.

'Met elkaar een sfeer creëren waarin samen delen en zorgen voor de ander rijkdom wordt.'

Rita