Meer aandacht en ondersteuning voor bewoners

Meer aandacht en ondersteuning voor bewoners

De kracht van samenwerkingen

Ondanks de goede zorg door zorgprofessionals en familie komt het wel eens voor dat bewoners in Zorgcentra in hun laatste levensfase veel alleen zijn, en niet de aandacht krijgen die medewerkers hen graag zouden willen geven. Verzorgenden voelen soms een spagaat, wanneer zij nog veel werk te doen hebben, maar ook zien dat de stervende bewoner of diens familie tijd en aandacht nodig heeft. Soms voelen verzorgenden zich ook ongemakkelijk, en weten niet goed hoe ze nog van betekenis kunnen zijn, ook als ze ‘niets meer kunnen doen’ voor de bewoner.

Door samenwerking tussen de Zorgcentra in Nijkerk en het hospice worden gespecialiseerde vrijwilligers van het hospice ingezet, waardoor er meer aandacht en ondersteuning is voor bewoners en hun naasten. Verzorgenden en familie weten dat bewoners niet in eenzaamheid hun laatste levensfase hoeven door te brengen en dat geeft rust.

'Verzorgenden en familie weten dat bewoners niet in eenzaamheid hun laatste levensfase hoeven door te brengen en dat geeft rust.'