Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Van de bestuurstafel

Graag laten we onze lezers weten hoe de zaken lopen in het bestuur van Hospice Nijkerk.
De meesten zijn al op de hoogte van de recente ontwikkelingen; mocht je het gemist hebben dan nog een kort bericht.
Sinds begin dit jaar mocht ik aantreden als bestuursvoorzitter Hospice Nijkerk. Hiermee neem ik het stokje van Evert Nagel over, die deze rol lang en met passie vervuld heeft. Tegelijk zijn er ook veranderingen in de bestuursstructuur. Dat is gekomen nadat we indertijd besloten hebben om iets te schuiven met verantwoordelijkheden. We hebben de vaste overtuiging dat ons hospice een kordaat en praktisch bestuur verdient. Door het aanstellen van een directeur, die vrijwel dagelijks op de werkvloer te vinden is, menen we een goede stap gezet te hebben. Dat betekent dus ook dat er meer verantwoordelijkheden van het bestuur naar de directeur gaan. We zijn enorm blij met Willy Oldenburger als dagelijks bestuurder. Met haar ervaring en kundigheid zien we in een snel tempo aanpassingen in onze financieel gezonde organisatie waardoor er nog meer focus kan zijn op de zorg en welzijn voor onze gasten.

Als bestuur blijven we eindverantwoordelijk. Met Willeke Veenendaal (secretaris), Bert van Leeuwen (bestuurslid zorg) en Jan Vreekamp (penningmeester) zijn we een mooi team dat snel kan schakelen en adequaat kan handelen wanneer nodig. Echter, zonder toegewijde vrijwilligers, kundige coördinatoren en zorgverpleegkundigen zouden we het niet kunnen. Tevens zijn we enorm dankbaar door de Stichting Vrienden Hospice Nijkerk, die hard aan de weg timmert om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Dit doen ze met succes!
Onze dank gaat daarom bovenal uit naar onze Schepper en Heelmeester die ons deze unieke kans geeft in Nijkerk en omstreken, om zo’n geweldig hospice te mogen onderhouden.
Niet altijd simpel. Er komen soms complexe situaties op ons bord en we krijgen het verdriet mee van de gasten wiens levenseinde nadert. Daarom vragen we u van harte om ons in uw gebed te gedenken zodat we met z’n allen het goede mogen blijven doen voor onze gasten.

Hartelijke groet, André Voorberg
Bestuursvoorzitter Hospice Nijkerk e.o.