Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Van de Directeur – nieuwsbrief juli 2024

Graag delen wij met u deze 2e digitale nieuwsbrief van dit jaar. Het afgelopen half jaar hebben we 35 gasten mogen verzorgen in het hospice. Onze gasten en hun situaties zijn allemaal uniek, wat mooie en bijzondere momenten met zich meebrengt en het werk soms uitdagend maakt.

Deze nieuwsbrief heeft als thema Zingeving, dit is één kant van de zorg die we leveren. Dankzij de inspanning van onze werkgroep zingeving en onze geestelijk verzorger krijgt dit steeds meer de aandacht. Zij vertellen u graag daarover. Het is dan ook mooi om te zien in de uitkomsten van ons tevredenheidsonderzoek, dat gasten bij ons de aandacht voor zingeving meer ervaren dan landelijk (en ook dan vorige jaren). Naast de dagelijkse zorg zijn er ook andere uitdagingen die ons bezig houden. Alhoewel het op het moment van schrijven vrij rustig is in het hospice, we hebben het afgelopen half jaar vaak helemaal vol gelegen.

De bezettingsgraad, zoals we dat noemen, was hoger dan voorheen. We verwachten dat dit een trend is die door zal zetten, gezien het feit dat er steeds meer ouderen komen, maar ook omdat mensen door goede behandelingen minder vaak snel overlijden en vaker ouder worden met chronische ziekten. Dit zijn de mensen die ook palliatieve zorg nodig hebben, waarvan een deel bij ons in het hospice komt.

De overheid en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg ziet ook deze ontwikkelingen en stimuleert het versterken van de hospicezorg en heeft geld beschikbaar daarvoor. Er is recent een onderzoeksrapport uitgekomen naar de huidige en de benodigde toekomstige hospicecapaciteit.
Wat betekent dat voor ons? Het versterken gaat niet alleen over meer bedden. Ook de manier waarop we met elkaar in Nederland de zorg opvangen zal anders moeten. Bij de landelijke Associatie Hospice Zorg Nederland en in de regionale netwerken denken we daarover na en maken we plannen om te doen wat nodig is.
Afgelopen week hebben wij in het hospice lokale partijen uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. Vooral ook: wat kunnen wij als hospice met onze expertise nog meer doen om de mensen in de thuissituatie te ondersteunen, want de groep die thuis sterft is ook groot en zal ook groeien. Het was goed om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld mensen van de thuiszorg, de ambulante GGZ zorg en de gemeente. Ook binnen het hospice zelf, met de verpleegkundigen en vrijwilligers denken we hierover na. Wat kunnen de verpleegkundigen nog meer doen? Wat gaat dit allemaal betekenen voor de vrijwilligers? Het komende half jaar hopen we met het bestuur lijnen van beleid uit te zetten voor de eerstvolgende jaren en concrete plannen te maken voor onszelf en in samenwerking met anderen. We hopen u daarover meer te kunnen vertellen in de nieuwsbrief aan het eind van het jaar. Voor nu veel leesplezier.

Namens alle medewerkers
Willy Oldenburger, directeur Hospice Nijkerk e.o.