Vrijwilligers

In Hospice Nijkerk wordt 24 uur per dag professionele zorg geboden door een team van verpleegkundigen. Daarin worden zij bijgestaan door goed opgeleide vrijwilligers.

Vrijwilliger zijn in een hospice wordt ervaren als een waardevolle investering in de medemens. De liefdevolle zorg en aandacht voor de ander is van grote waarde voor zowel de gast in de laatste levensfase als voor hun naasten. Daarmee vormen de vrijwilligers een belangrijke schakel in het geheel. Door respectvolle aandacht en oog voor behoeften van anderen, wordt een sfeer gecreëerd van rust, veiligheid en warmte. Een sfeer die voelt als een thuis.