Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Vrijwilligersraad

Het ontstaan van de Vrijwilligersraad (VR) was één van de laatste “acties” van algemeen coördinator Alida van der Hout. Op de mentoravonden deed zij en de andere coördinatoren een oproep om zitting te nemen in de op te richten vrijwilligersraad. In het verleden was er al eerder een poging gedaan maar die was toen gestrand. Het resultaat van de oproep was dat 5 mensen zich aanmeldden. Marianne Bezembinder, Karin Dupoint, Geke Verhoog, Chiel de Boer en Wim Huijser. Zij vormen de huidige raad. Marianne is voorzitter en Chiel secretaris. De zittingsperiode is 3 jaar en loopt af op 13 september 2026. Dan zullen er verkiezingen gehouden worden.

Hoewel de vrijwilligersraad al vanaf juni 2022 min of meer actief is, vond de officiële installatie  plaats op 13 september 2023, nadat in een vergadering van het bestuur het reglement vastgesteld en ondertekend was.

Inmiddels is de raad 11 keer bij elkaar geweest. Uitgebreid is er gesproken over het reglement en de bevoegdheden van de raad. Het resultaat is dat er in alle zaken, die de vrijwilligers aangaan, advies gevraagd wordt aan de raad. Daarnaast kan de raad ongevraagd advies geven over zaken die zij van belang achten.

Advies is onder andere gegeven bij de benoeming van de nieuwe directeur.

De raad heeft zich sterk gemaakt om de vrijwilligers en de dienstdoende verpleegkundige tijdens de C-dienst de mogelijkheid te geven om een warme maaltijd mee te eten. Dit is overlegd met de kookvrijwilligers en er bleek in de begroting ruimte te zijn om dit te realiseren. Ook heeft de raad zich ingezet meer openheid te krijgen wat betreft de financiën van het Hospice. In een vergadering, waar ook verpleegkundigen aanwezig waren, heeft de directeur een duidelijke uitleg gegeven van de geldstromen naar en binnen het hospice.

Hoewel de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) geen bestaande cursus in het aanbod had, is er voor de raad een cursus op maat georganiseerd die heel inspirerend was. Begin 2024 was er nog een korte vervolgbijeenkomst.

In april heeft de VR kennis gemaakt met de nieuwe vertrouwenspersoon Roelof Jan Sneep en in mei was een afvaardiging van de VR aanwezig bij een overleg van de verpleegkundigen.

Tot slot een oproep aan alle vrijwilligers: Schroom niet contact op te nemen met de vrijwilligersraad als je tegen dingen aanloopt of meer wilt weten van bepaalde zaken.
Alles is bespreekbaar!!

Wij zijn onder andere te bereiken via:  vrijwilligersraad@hospicenijkerk.nl