Zorg in uw eigen
vertrouwde

omgeving

Zorg in uw eigen
vertrouwde

omgeving

Zorg thuis aanvragen

Wilt u de inzet van een vrijwilliger aanvragen of heeft u hierover eerst nog vragen? Neem dan gerust contact op met de coördinator van het hospice via telefoonnummer 033 – 247 3100 of mail naar info@hospicenijkerk.nl

U of uw naaste kan zelf contact opnemen, maar ook de huisarts of thuiszorg kan de inzet van vrijwilligerszorg voor u regelen. De coördinator van Hospice Nijkerk Thuis komt na de aanvraag bij u op huisbezoek om te inventariseren welke hulp nodig is en hoe deze vorm kan krijgen. 

Kosten

Hospice Nijkerk Thuis biedt vrijwilligerszorg tegen een eenmalige vergoeding van € 50,-. 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten.

‘Voor de één is het hospice de goede plaats, maar de ander wil liever thuis blijven in eigen omgeving. Hoe mooi is het dan als dat mogelijk is.’