Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Zorg aanvragen

Opname en tijdelijke (respijt) opname in het hospice kan aangevraagd worden door uw huisarts, wijkverpleegkundige of door een arts/verpleegkundige van het ziekenhuis.

U of uw naaste kan ook rechtstreeks informatie aanvragen, een afspraak maken voor een rondleiding of aanmelden voor opname.
U kunt bellen met één van de coördinatoren. Dat kan op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer (033 – 247 31 00), of op elk gewenst moment via info@hospicenijkerk.nl.

Kosten voor de zorg

Een verblijf in het hospice brengt kosten met zich mee.
Hier leest u welke kosten dat zijn en hoe zorgverzekeraars omgaan met de vergoeding van hospicezorg.

Vergoeding zorg in het hospice

De zorgverlening door de verpleegkundigen wordt bekostigd door uw zorgverzekering. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Medicatie en hulpmiddelen worden meestal vergoed via de zorgverzekering. Zie hieronder een uitgebreid overzicht van alle kosten.

Eigen bijdrage

Het hospice vraagt een eigen bijdrage van € 40,- per dag voor kosten van eten, drinken en huisvesting. Dit is inclusief complementaire zorg en kosten zorgartikelen. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage vanuit een aanvullend pakket. De eigen bijdrage mag echter geen belemmering zijn voor opname in het hospice.

Bij de Zorgwijzer kunt u onder de H (van Hospice) alle zorgverzekeringen vinden of en hoe dit vergoed wordt.