Hoe vraag ik de zorg aan

De aanvraag voor inzet van een vrijwilliger kan gedaan worden door de zorgvrager zelf, door diens naaste, de thuiszorg of huisarts.

De coördinator van Hospice Nijkerk Thuis gaat na de aanvraag op huisbezoek om te inventariseren op welke tijden de hulp van de vrijwilliger gewenst is.

De coördinator neemt, met instemming van de zorgvrager, contact op met alle betrokken zorgverlenende instanties, voor onderlinge afstemming van taken.

Neem voor het aanvragen van de vrijwilligerszorg thuis contact op met de coördinator. Dat kan op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur via telefoon, of op elk gewenst moment via email. U vindt onze contactgegevens hier